telefon (Pon-Pią 16-19 godz.)+48 790 216 534

Portal informacyjny dla osób ze
Śląska Cieszyńskiego dotyczący służby zdrowia

Ubezpieczenie zdrowotne dla osoby przebywającej poza krajem

Oficjalne stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) - Od 1 maja 2004 r. Polska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej (UE) i stosuje przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Każde państwo członkowskie posiada własny powszechny system opieki zdrowotnej, dlatego wprowadzone zostały wspólne przepisy koordynujące zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom uprawnionym na podstawie ustawodawstw państw członkowskich. Zasady te określają przede wszystkim: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. Przepisy te obowiązują w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej - Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy oraz w państwach członkowskich EFTA - Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

Dzięki przepisom unijnym, prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia z tytułu posiadania statusu świadczeniobiorcy w Polsce jest realizowane we wszystkich państwach stosujących przepisy o koordynacji. Dokumentem, na podstawie którego, w trakcie czasowego pobytu w innym państwie członkowskim, można skorzystać ze świadczeń zdrowotnych niezbędnych z medycznego punktu widzenia świadczonych przez lekarzy, przychodnie lub szpitale działające w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w danym kraju, jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikat Zastępujący Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 

Ubezpieczenie zdrowotne na krótkie wyjazdy

Jeżeli będziesz potrzebował pomocy lekarskiej podczas tymczasowego pobytu w Czechach- na wakacjach, podczas podróży służbowej lub też na studiach, jako obywatelowi Unii Europejskiej przysługuje Ci prawo do leczenia, które nie może zostać odłożonego do czasu Twojego powrotu do kraju. W takim wypadku przysługują Ci takie same prawa do opieki zdrowotnej jak osobom ubezpieczonym w Czechach.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Pamiętaj jednak o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ (czes. Evropský průkaz zdravotního pojištění). W niektórych krajach europejskich wydawana jest razem z kartą krajową (np. w Czechach) W Polsce należy złożyć wniosek o jej wydanie, można uzyskać ją na okres 6 miesięcy po wypełnieniu i złożeniu formularza w oddziale NFZ (można go pobrać ze strony www.nfz.gov.pl\ekuz lub otrzymać w oddziale). Karta wydawana jest bezpłatnie. Otrzymuje się ją na miejscu, zaraz po złożeniu i zaakceptowaniu formularza. Jest ona dowodem, potwierdzającym ubezpieczenie w jednym z krajów UE, znacznie uprości płatności oraz procedury związane ze zwrotem poniesionych kosztów. Statystyki podają, że kartę posiada ponad 185 milionów ubezpieczonych.

Prawo do refundacji poniesionych kosztów leczenia w jednym z państw Unii Europejskiej posiada każdy niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie aktualną kartę EKUZ, czy też nie.

Jeżeli chodzi o ograniczenia dotyczące korzystania z europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego, nie obejmuje ona kosztów akcji ratunkowych ani kosztów powrotu do kraju. Jeżeli pacjentowi zależy na bezpłatnym transporcie do domu powinien wykupić osobne ubezpieczenie. Karta nie zapewnia również pokrycia kosztów prywatnej opieki zdrowotnej, jak również planowanego leczenia na terenie innego kraju UE.

Jeżeli nie posiadasz karty placówka medyczna, nie może odmówić Ci pomocy medycznej, jednak może zażądać zapłaty za świadczone usługi.

Pamiętaj, że istnieje duża różnica pomiędzy tzw. nieplanowaną opieką zdrowotną (nagłe zachorowanie) a planowanym leczeniem (planowany wyjazd w celu odbycia zabiegu, leczenia)!

 

Leczenie planowane

Zgodnie z prawem UE, w określonych okolicznościach możesz skorzystać z leczenia planowanego w innym kraju UE. Jednak najpierw powinieneś dokładnie zapoznać się z zakresem i ograniczeniami dotyczącymi swoich uprawnień, a także z procedurami, których należy przestrzegać.

Pod terminem leczenie planowane za granicą rozumie się przewidywany, ściśle określony zakres leczenia przeprowadzanego w inym państwie człokowskim na podstawie uprzedniej zgody NFZ.

W celu uzyskania takiej zgody należy złożyć wniosek do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oddziału wojewódzkiego NFZ. Oficjalny wzór wniosku w formie elektronicznej można pobrać ze strony internetowej NFZ (wniosek do pobrania).

Formularz S2 wydany wnioskodawcy przez odpowiedni oddział wojewódzki NFZ jest potwierdzeniem uzyskania zgody na przeprowadzenie takiego leczenie poza granicami kraju. Zaświadczenie S2 jest zarówno potwierdzeniem, iż wystawiająca go instytucja zobowiązuje się do pokrycia kosztów leczenia opisanego we wniosku.

 

Jak uzyskać opiekę lekarską

Z leczenia należy skorzystać w placówkach ochrony zdrowia mających podpisaną umowę z zakładami ubezpieczeń. Na leczenie szpitalne kieruje specjalista, w nagłych przypadkach jednak można się zgłaszać bezpośrednio do szpitala.

Na miejscu należy przedstawić lekarzowi kartę ubezpieczenia europejskiego (EKUZ) oraz dowód tożsamości. Na podstawie tych dokumentów lekarz wypisze zaświadczenie (czes. Potvrzení o nároku), w którym zamieści podany przez pacjenta przewidywany okres pobytu w Czechach. Pacjent zobowiązany jest również do podpisania oświadczenia, że pobyt na terenie Czech nie jest związany z planowym leczeniem.

Na podstawie EKUZ pacjentowi przysługuje prawo do świadczeń medycznych w zakresie niezbędnym z medycznego punktu widzenia. Lekarz, który udziela pomocy ustala, jaki zakres pomocy jest niezbędny w konkretnym przypadku, bierze pod wagę charakter problemu oraz przewidywany okres pobytu ubezpieczonego w państwie członkowskim. Każde państwo ustala własne kryteria i zasady udzielania świadczeń medycznych, z tego względu wybierając się do Czech, będziemy traktowani jako osoba, która jest ubezpieczona w czeskim systemie opieki zdrowotnej.

Ważne numery!

Pogotowie (czes. Zdravotnická záchranná služba).

Numer pogotowia w Czechac to 155. W celu wezwania karetki (czes. sanitka) można dzwonić również na numer alarmowy 112.

Niezbędnych informacji dotyczących ubezpieczenia można uzyskać również w instytucji łącznikowej:

Centrum Mezistátních Úhrad (CMU)
Nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3, Czech Republic
Tel. 00420 236033411
Fax 00420 222734951
www.cmu.cz

 

Źródła:

www.europa.eu

www.ekuz.nfz.gov.pl

www.cmu.cz

Aktualnie

26.02.2019

Třísloviny – látky, které sevřou nepřátele našeho zdraví

Třísloviny je poměrně nenápadná skupina přírodních látek, která je velmi užitečnou v případě některých nemocí či poranění. Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/trisloviny-latky-ktere-sevrou-nepratele-naseho-zdravi.htm

12.02.2019

Látky z přírody a úzkost

Úzkost nebo úzkostné stavy jsou do jisté míry přirozeným stavem. Úzkost nám pomáhá lépe se soustředit nebo čelit nebezpečné situaci, která nám hrozí. Skutečným problémem se stávají, pokud se objevují stále častěji a úzkost nepramení z konkrétní situace, ale z neurčité hrozby či dokonce obavy nemají vůbec reálný základ, jen všeobecný charakter. Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/latky-z-prirody-a-uzkost.htm

29.01.2019

Fermentované potraviny jako zdravý základ jídelníčku

Naši předkové fermentované potraviny zbožňovali, díky nim si zajistili plnohodnotný zdroj vitamínu C, hlavně tedy přes zimu, kdy čerstvých surovin prakticky nebylo. Nejoblíbenější bylo kysané zelí, v dnešní době lze však připravit také další varianty fermentovaných pokrmů, případně nápojů, z nichž zmíním například kombuchu, neboli čajový kefír, mléčný Tibetský kefír a konečně vodní kefír Tibi. Lze však připravit i tzv. žitný nápoj, přesněji rejuvelac a jako pochoutku největší pak kokosový jogurt. Světově proslulé je taktéž i Kimčchi, korejské národní jídlo, přesněji pikantní křupavý salát, který ve svých vodách doprovází jakýkoli slaný pokrm. V Koreji dokonce vložili Kimčchi do přísloví: “Muž může žít bez ženy, ale nemůže žít bez kimčchi.” Zdroj: https://www.celostnimedicina.cz/fermentovane-potraviny-jako-zdravy-zaklad-jidelnicku.htm

Forum medyczne

Petr /

Podle mě se můžete zkusit na interně ale rozhodně bych šel první k obvoďákovi. Tam je podle mě...

Slávek /

Zdravím, nevíte, jestli se musím na vyšetření objednat přímo v nemonici nebo můžu k obvoďá...

wejście na forum

Badania marketingowe

Badanie marketingowe B2C dla ŚC [1.58 MB] Badanie marketingowe B2B dla ŚC [900.63 KB]